Soutěžní řád

I. Název soutěže

Akce SVATBA 2020 - Maximus Resort

II. Organizátor soutěže

FotoVideo BUDKA, IČ: 87936887

III. Termín soutěže a rozsah

Soutěž se bude konat v termínu od 01. 01. 2020 do 30. 11. 2020. Akce platí pouze pro svatby. Losování proběhne 01. 12. 2020.

IV. Podmínky účasti v soutěži

Podmínkou k účasti v této soutěži je objednání a uhrazení služeb FotoVideo BUDKY na svatbu konanou v termínu od 01. 01. 2020 do 30. 11. 2020. 

V. Výhra

POUKAZ - Speciální VIP pobyt v MAXIMUS RESORT

  • Ubytování pro 2 osoby na 1 noc v pokoji Deluxe****.
  • Bohatá snídaně formou švédských stolů pro 2 osoby.
  • Poukaz do restaurace Portum v hodnotě 1 000 Kč.
  • Neomezený vstup do vodního spa a saunového světa pro 2 osoby - zážitkový bazén s vodopády, lehátky a relaxační perličkové lavice, vířivý bazén s hvězdným nebem, saunový svět. Po celou dobu pobytu.
  • Parkování u hotelu zdarma.
  • Wi-fi připojení zdarma.
  • Župan do wellness k zapůjčení zdarma na pokoji.
  • Kulečník po celou dobu pobytu zdarma.
  • POUKAZ JE PLATNÝ OD 15. 12. 2020 - 15. 06. 2021.

Maximus Resort, a.s.
Hrázní 327/4a, 635 00 Brno 

www.maximus-resort.cz

VI. Princip soutěže

Výhercem se může stát účastník soutěže, který splní všechny podmínky pro účast v soutěži, uvedené v čl. IV výše. Výherci soutěže budou náhodně vylosováni pořadatelem soutěže dne 01. 12. 2020. Výhercem se stane pouze jeden vylosovaný novomanželský pár. Organizátor bude výherce  informovat emailem do dvou dnů od losování. Předání poukazu si následně domluví organizátor s výhercem. Na výherci je pak včasné objednání a rezervace pobytu v Maximus Resort dle vzájemných možností. Výhra je nepřenosná a v případě neuplatnění výhry do 15. 06. 2021 propadá. 

VII. Další ustanovení

Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.

Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla anebo podmínky soutěže včetně změny doby jejího trvání, či soutěž kdykoliv ukončit bez náhrady, a to s účinností ode dne uveřejnění na webové stránce FotoVideoBUDKA.cz. Organizátor neodpovídá za žádné škody způsobené přípravou či prováděním jakýchkoliv soutěžních úkonů, účastí v soutěži ani výhrami v soutěži nebo v souvislosti s nimi.

O tom, zda výherce neporušuje tyto podmínky soutěže, rozhoduje organizátor. Pokud bude zjištěno porušení těchto pravidel výhercem, bude mu nárok na cenu odepřen.

Účast v soutěži je dobrovolná. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo kdykoli, a to i bez udání důvodu, změnit podmínky, resp. pravidla této soutěže, případně soutěž přerušit nebo odložit anebo ji zrušit, zkrátit či prodloužit, přičemž takovou změnu, přerušení, odložení nebo zrušení soutěže organizátor soutěže oznámí stejným způsobem, jakým vyhlásil pravidla soutěže.

Za výhru nelze obdržet finanční náhradu. Výhry není možné vymáhat právní cestou.

Organizátor soutěže nehradí soutěžícím žádné náklady, které jim vzniknou v souvislosti s jejich účastí v soutěži, resp. v souvislosti s výhrou v soutěži.

Výsledky soutěže vyhlášené a oznámené organizátorem soutěže jsou konečné, bez možnosti podat proti nim opravný prostředek nebo je jiným způsobem napadnout. Soutěžící berou na vědomí a souhlasí s tím, že nemohou požadovat ceny ve vyšší hodnotě nebo ve větším množství, než určí organizátor soutěže, a že nejsou oprávněni požadovat namísto výhry peněžní plnění.

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výher v případě, že mu výhry nebudou poskytnuty jejich dodavatelem tak, aby mohly být účastníkům - výhercům vydány v souladu s tímto soutěžním řádem. Při jakýchkoli sporech nebo nejasnostech týkajících se soutěže, pravidel soutěže či jakýchkoli nároků v souvislosti s účastí v soutěži je vždy rozhodující a konečné stanovisko organizátora soutěže.

Tento soutěžní řád bude uveřejněn na www.fotovideobudka.cz.