Zásady zpracování a ochrany osobních údajů

Seznamte se prosím s informací, jak FotoVideo BUDKA spadající pod Zuzana Papicová Žlabová se sídlem Kmochova 988/6, Olomouc, PSČ 779 00, IČO: 87936887, zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném Magistrátem města Olomouc, zpracovává v souvislosti s poskytováním služeb a produktů vaše osobní údaje.

Jaké osobní údaje od Vás potřebujeme?

Zuzana PAPICOVÁ ŽLABOVÁ je správcem osobních údajů, které nám vy poskytujete. Shromažďujeme o vás osobní údaje, které jsou přiměřené účelu, pro který jsou zpracovávány. V žádném případě neshromažďujeme vaše citlivé osobní údaje (zvláštní kategorii osobních údajů).

Jak s osobními údaji nakládáme?

Při zpracování vašich osobních údajů uplatňujeme následující postupy a mechanismy, protože zabezpečení a ochrana osobních údajů jsou našimi klíčovými prioritami.

 1. Vaše osobní údaje vždy zpracováváme pro určitý, jasně a srozumitelně stanovený účel a pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelům jejich zpracování;

 2. Vaše osobní údaje zpracováváme způsobem, který zajišťuje nejvyšší možnou bezpečnost těchto údajů, a který zabraňuje jakémukoliv neoprávněnému přístupu k vašim osobním údajům;

 3. Vždy vás informujeme o zpracování vašich osobních údajů a o vašich právech souvisejících se zpracováním osobních údajů;

 4. V naší společnosti dodržujeme odpovídající technická a organizační opatření, aby byla zajištěna úroveň zabezpečení odpovídající všem možným rizikům. Veškeré osoby, které přicházejí do styku s osobními údaji klientů, mají povinnost dodržovat mlčenlivost o informacích získaných v souvislosti se zpracováváním těchto údajů.

Proč vaše osobní údaje potřebujeme?

 1. Pro účel vytvoření cenové nabídky a zpracování Vaší poptávky zpracováváme tyto osobní údaje:
 • Jméno, příjmení, email, telefon.

Tyto osobní údaje držíme nanejvýš po dobu 3 let od posledního otevření e-mailu nebo do odvolání vašeho souhlasu.

 1. Pro účel obchodních (odběratelsko/dodavatelských) vztahů zpracováváme z důvodů plnění smluvních povinností tyto osobní údaje:

 • Jméno, příjmení, titul, kontaktní adresa, email, telefon, fax, bankovní spojení, firma, objednávka, faktura, reklamace.

Tyto osobní údaje držíme nanejvýš po dobu 5 let od objednání.

 1. Pro účel daňové a účetní evidence zpracováváme z důvodů nezbytných pro splnění zákonných povinností tyto osobní údaje:

 • Dokumenty daňové a účetní evidence.

Účetní dokumenty držíme 5 let, daňové dokumenty držíme 10 let.

 1. Pro účel plnění objednávky zpracováváme tyto osobní údaje:

 • Fotografie nafocené na akcích.

Tyto osobní údaje budeme držet maximálně 10 let.

 1. Pro účel výkonu práv v případných sporech můžeme zpracovávat tyto osobní údaje:
 • Jméno, příjmení, datum narození, trvalé bydliště, datum žádosti, předmět žádosti, datum odpovědi, odpověď při plnění práv subjektu údajů, podpis.

Tyto osobní údaje držíme po dobu 10 let.

Proti zpracování na základě oprávněného zájmu FotoVideo BUDKA spadající pod Zuzana Žlabová můžete podat námitku na níže uvedených kontaktních údajích.

Jaká jsou vaše práva?

Pro ochranu vašich osobních údajů můžete bezplatně uplatňovat vaše práva:

Právo na přístup - pokud byste chtěli vědět, jaké osobní údaje o vás naše společnost drží.

Právo na opravu - pokud jsou Vámi poskytnuté informace nepřesné nebo se změnily, můžete kdykoliv požádat o opravu vašich osobních údajů.

Právo na výmaz - při uplatnění tohoto práva o Vás smažeme všechny osobní údaje, které identifikujeme jako nepotřebné (nemající zákonný účel) nebo protiprávně držené. Právo na výmaz je uplatňováno také samočinně v případě, že skončila doba určená pro držení osobních údajů, odvoláte svůj souhlas nebo uznáme vaši námitku proti zpracování.

Právo na omezení zpracování - v případě, že chcete obhájit své nároky a naše společnost neplní Vaše požadavky při uplatňování práva na ochranu osobních údajů, můžete uplatnit své právo na omezení zpracování a my nebudeme vaše osobní údaje používat, kromě případů, kdy je to vyžadováno zákonem. Budeme Vás informovat, pokud bychom se rozhodli Vaše údaje dál používat.

Právo na přenositelnost údajů - pokud jste nám poskytli údaje na základě souhlasu nebo pro potřeby smlouvy, máme povinnost na Vaši žádost tyto údaje předat v elektronické podobě Vám nebo příjemci, kterého určíte.

Právo vznést námitku - proti zpracovaní osobních údajů na základě oprávněného zájmu (např. ochrana majetku nebo obrany práv), pokud porušují Vaše práva a svobody.

Právo podat stížnost - buď na kontaktu níže nebo u dozorového úřadu.

Kontakt

Chcete-li získat podrobnější informace o tom, jakým způsobem zpracováváme vaše osobní údaje nebo uplatňovat svá práva, obraťte se na telefon : +420 608 821 071